CLINIC HOURS

 

Note

Phòng khám làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 8:00 tới 20:00