CONTACT

 

Phòng Khám Đa Khoa Kinh Đô Bắc Giang
79 Minh Khai, TP Bắc Giang

Email

phongkhamdakhoakinhdo79@gmail.com

Hotline
1-541-754-3010

Để lên lịch cuộc hẹn, vui lòng gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ.

Create your website for free!